Home Процедури - степени Обявени процедури НС
Обявени процедури НС
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията
1 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Николета Стоянова
2 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Зорница Тодорова
3 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Даниела Вировска
4 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Павел Бакърджиев
5 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Гюлджан Якуб
6 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Калин Калинов
7 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Елена Корина
8 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - задочен докторант Емилия Иванова
9 Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Петър Петров
10 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Антония Тончева
11 Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Владимир Барановский
12 Открито заседание за защита на дисертационния труд на Яна Пенева-Стоянова
13 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Георги Георгиев
14 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Филип Ублеков