Home Процедури - степени Обявени процедури НС
Обявени процедури НС
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията
1 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Зорница Тодорова
2 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Даниела Вировска
3 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Павел Бакърджиев
4 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Гюлджан Якуб
5 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Калин Калинов
6 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Елена Корина
7 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - задочен докторант Емилия Иванова
8 Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Петър Петров
9 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Антония Тончева
10 Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Владимир Барановский
11 Открито заседание за защита на дисертационния труд на Яна Пенева-Стоянова
12 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Георги Георгиев
13 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Филип Ублеков