Home
Докторантури - редовен конкурс 2018/19 Печат
Понеделник, 03 Септември 2018г. 14:27ч.

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ в следните лаборатории:

Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова;
Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов;
Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова;
Функционални и наноструктурирани полимери, проф. дхн Петър Петров.

13 август – 12 октомври 2018 г. - срок за подаване на документите
19 октомври, 2018 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
03 – 07 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по специалността
10 – 14 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2019 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468
Проф. дхн Петър Петров (ръководител на лаборатория Функционални и наноструктурирани полимери), тел. +359 2 9796335

Последна промяна от Понеделник, 03 Септември 2018г. 14:36ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 40/15.05.2018 г. Печат
Сряда, 06 Юни 2018г. 10:31ч.

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 40/15.05.2018 г.).
Документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 979-22-09.

Последна промяна от Сряда, 06 Юни 2018г. 10:32ч.
 
Конкурс за професор - ДВ брой 33/17.04.2018 г. Печат
Четвъртък, 19 Април 2018г. 14:20ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурси за: професори по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи полимери и мономери“;  професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един за лаборатория „Биологично-активни полимери“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А,тел. 979 22-09

Последна промяна от Четвъртък, 19 Април 2018г. 14:28ч.
 
Конкурс за професор - ДВ брой 36/27.04.2018 г. Печат
Петък, 27 Април 2018г. 10:05ч.

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Полимеризационни процеси“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 02/979-22-09.

Последна промяна от Петък, 27 Април 2018г. 10:08ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. Печат
Сряда, 14 Март 2018г. 13:28ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o Наноструктурирани полимерни носители на биологично активни вещества с антиоксидантна активност
o Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Сряда, 14 Март 2018г. 15:27ч.
 
«НачалоПредишна1234567СледващаКрай»

Страница 1 от 7