Home Конкурси
Конкурси
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 10/05.02.2016 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Структура и свойства на полимерите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/05.02.2016 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 10 Февруари 2016г. 14:13ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери - БАН обявява 3 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества
o Хибридни наноструктурирани и наноразмерни полимерни материали с прицелни свойства на повърхността (суперхидрофобни материали)
o Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от природни полимери или техни производни и синтетични полимери


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29792293 - проф. дхн Станислав Рангелов, ръководител ЛПП - Тема № 1
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП - Теми № 2 и № 3

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Четвъртък, 09 Март 2017г. 11:57ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 96/09.12.2015 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 96/09.12.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Вторник, 19 Януари 2016г. 17:15ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2016/17 PDF Печат Е-поща

3 докторантски позиции по направление 4.2. Химични науки, „Полимери и полимерни материали“, по следните теми:

„Наноразмерни полимерни агрегати за капсулиране на прополис“ от ЛССП с ръководител проф. дн П. Петров
„Синтез на полимерни материали за доставяне на биологични макромолекули“ от ЛПП с ръководител проф. дн С. Рангелов
„Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Хибридни наноматериали полимер/неорганични наночастици за приложение в пречистването на води и въздух“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Наноструктурирани полимерни носители на биологично активни вещества с антиоксидантна активност“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Наноструктурирани композитни полимер-силикатни материали с биомедицинско приложение“ от ЛАЙП с ръководител доц. д-р Д. Христова


15.08.2016 г. - 14.10.2016 г. - срок за подаване на документите
24 октомври, 2016 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
05 – 09 декември,  2016 г. - период за провеждане на изпита по специалността
12 - 16 декември, 2016 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2017 г. -  зачисляване на класираните кандидати

Последна промяна от Четвъртък, 07 Юли 2016г. 16:24ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 76/02.10.2015 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 76/02.10.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:44ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o Хибридни наноструктурирани и наноразмерни полимерни материали с прицелни свойства на повърхността (суперхидрофобни материали)
o Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от природни полимери или техни производни и синтетични полимери


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.: (+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Четвъртък, 09 Март 2017г. 11:55ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2015/16 PDF Печат Е-поща

2 докторантски позиции по направление 4.2. Химични науки, „Полимери и полимерни материали“, по следните теми:

„Супермакропорести нанокомпозитни криогелове с висока електическа проводимост“ от ЛССП с ръководител проф. дн П. Петров
„Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от природни полимери и техни производни и синтетични полимери“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Хибридни наноструктурирани и наноразмерни полимерни материали с прицелни свойства на повърхността (суперхидрофобни материали)“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Полимери и полимерни системи за пренос ни доставяне на биологични макромолекули“ от ЛПП с ръководител проф. дн С. Рангелов
„Наноструктурирани композитни полимер-силикатни материали с биомедицинско приложение“ от ЛАЙП с ръководител доц. д-р Д. Христова


17.08.2015 г. - 16.10.2015 г. - срок за подаване на документите
26 октомври, 2015 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
30 ноември – 04 декември,  2015 г. - период за провеждане на изпита по специалността
14 - 18 декември, 2015 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2016 г. -  зачисляване на класираните кандидати

Последна промяна от Четвъртък, 09 Юли 2015г. 14:18ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 76/02.10.2015 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Структура и свойства на полимерите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 76/02.10.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:43ч.