Home Конкурси
Конкурси
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Модификация на мезопорести силикатни материали за ефективна адсорбция на СО2“ - за нуждите на лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури: синтез на полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи“ - за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“
o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в биомедицината“ - за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29796630 - проф. д-р Нели Косева, ръководител ЛФМП
(+359)29792293 - проф. дхн Станислв Рангелов, ръководител ЛПП
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Във връзка с приет от 44 то Народно събрание на 20 март 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се променят обявените дати за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019/2020 г. както следва:
1. Срокът за подаване на документи се удължава до 19 май 2020 г. включително.
2. Изпитите ще се проведат:
по специалността от 22.06.2020 г. до 26.06.20202 г.,
по чужди езици от 29.06. до 03.07.2020 г.

Последна промяна от Четвъртък, 23 Април 2020г. 13:07ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:08ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2019/2020 PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

„Амфифилни полимерни системи с контролиран състав и структура за приложение в дизайна на оптични сензори“ (лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова);
„Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вечества“ (лаборатория Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов);
„Хибридни наноструктурирани полимерни материали с насочено моделиран дизайн за пречистване на води“ (лаборатория Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова).

13 август – 11 октомври 2019 г. - срок за подаване на документите
18 октомври, 2019 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
02 – 06 декември  2019 г. - период за провеждане на изпита по специалността
09 – 13 декември  2019 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2020 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Понеделник, 12 Август 2019г. 10:54ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност“ - 1 заявка за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури. Контролиран синтез и потенциални приложения“ - 1 заявка за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП
(+359)29792293 - проф. дхн Станислв Рангелов, ръководител ЛПП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Петък, 01 Март 2019г. 11:50ч.
 
Конкурс за професор - ДВ брой 19/06.03.2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Биологичноактивни полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А,тел. 02 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 21.07.2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:50ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2018/19 PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ в следните лаборатории:

Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова;
Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов;
Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова;
Функционални и наноструктурирани полимери, проф. дхн Петър Петров.

13 август – 12 октомври 2018 г. - срок за подаване на документите
19 октомври, 2018 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
03 – 07 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по специалността
10 – 14 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2019 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468
Проф. дхн Петър Петров (ръководител на лаборатория Функционални и наноструктурирани полимери), тел. +359 2 9796335

Последна промяна от Понеделник, 03 Септември 2018г. 14:36ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 10/04.02.2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/04.02.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 11.06. 2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:49ч.
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»

Страница 1 от 3