Home Документи
Документи

Нормативните документи, които ръководят процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности са:

 
Конкурс за докторанти - необходими документи

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават и следните документи:

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:25ч.
Продължение...
 
Научна степен ДОКТОР - необходими документи

За допускане до защита докторантът подава следните документи в канцеларията на ИП:

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:26ч.
Продължение...
 
Научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ - необходими документи

За допускане до защита кандидатът подава следните документи в канцеларията на ИП:

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:26ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - необходими документи

Кандидатите подават следните документи в два екземпляра в канцеларията на ИП:

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:26ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ДОЦЕНТ - необходими документи
Необходими документи

Кандидатите подават в канцеларията на ИП следните документи на хартиен и на елетронен носител (в скобите е посочен броят на копията):

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:27ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ПРОФЕСОР - необходими документи

Кандидатите подават в канцеларията на ИП следните документи на хартиен и на елетронен носител (в скобите е посочен броя на копията):

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:27ч.
Продължение...