Home Документи Необходими документи Научна степен ДОКТОР - необходими документи
Научна степен ДОКТОР - необходими документи Печат Е-поща

За допускане до защита докторантът подава следните документи в канцеларията на ИП:

  1. Заявление за допускане до защита до Директора на ИП

  2. Автобиография по европейски образец (3 екземпляра на хартиен носител)

  3. Диплома за завършена магистърска степен - копие

  4. Протоколи от успешно положени изпити по индивидуалния план за обучение;

  5. Дисертация (3 екземпляра на хартиен носител)

  6. Автореферат (7 екземпляра на хартиен носител)

  7. Публикации (3 екземпляра на хартиен носител)

  8. Списък с цитати (ако има такива) (3 екземпляра на хартиен носител)

  9. Дисертация, автореферат, публикации и списък с цитати (ако има такива) на електронен носител – 6 бр.

 

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:26ч.