Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г.
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г.

 

Кандидат:

Доц. д-р Даринка Христова Христова

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език

Отговори на рецензентите

Научно жури:


Председател

проф. дн Станислав Рангелов, ИП – БАН

Членове

проф. дхн Невенка Манолова, ИП – БАН
проф. д-р Ирен Цибранска-Цветкова, ИИХ - БАН
проф. д-р Павлета Шестакова, ИОХ ЦФ - БАН
проф. дтн Николай Дишовски, ХТМУ София
проф. д-р Деница Момекова, МУ ФФ София
доц. д-р инж. Маргарита Симеонова, ХТМУ София

Рецензии:

проф. дхн Невенка Манолова, ИП – БАН   БГ EN
проф. дн Станислав Рангелов, ИП – БАН   БГ EN
проф. д-р Ирен Цибранска-Цветкова, ИИХ - БАН   БГ EN

Становища:

проф. д-р Павлета Шестакова, ИОХ ЦФ - БАН   БГ EN
проф. дтн Николай Дишовски, ХТМУ София   БГ EN
проф. д-р Деница Момекова, МУ ФФ София   БГ EN
доц. д-р инж. Маргарита Симеонова, ХТМУ София   БГ EN

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

3 декември 2019 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

Научното жури предлага на Научния съвет на Института по полимери - БАН да избере доц. д-р Даринка Христова Христова за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) в лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери“ на ИП-БАН.

 

Последна промяна от Сряда, 07 Октомври 2020г. 09:56ч.