Home Конкурси Докторантури Докторантури - редовен конкурс 2019/2020
Докторантури - редовен конкурс 2019/2020 PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

„Амфифилни полимерни системи с контролиран състав и структура за приложение в дизайна на оптични сензори“ (лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова);
„Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вечества“ (лаборатория Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов);
„Хибридни наноструктурирани полимерни материали с насочено моделиран дизайн за пречистване на води“ (лаборатория Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова).

13 август – 11 октомври 2019 г. - срок за подаване на документите
18 октомври, 2019 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
02 – 06 декември  2019 г. - период за провеждане на изпита по специалността
09 – 13 декември  2019 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2020 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Понеделник, 12 Август 2019г. 10:54ч.