Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г.
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г.

 

Кандидат:

Доц. д-р Нели Стоянова Косева

Авторска справка на научните приноси на кандидата

 

 

Научно жури:


Председател

проф. д.н. Станислав Рангелов, ИП - БАН

Членове

проф. д.н. Ева Пашева, ИМБ - БАН
проф. д.н. Емилия Найденова, ХТМУ
проф. д.н. Румяна Величкова (пенсионер)
проф. д.н. Светлана Симова, ИОХЦФ – БАН
доц. д-р Райна Бряскова, ХТМУ
доц. д-р Иванка Дакова, ФХФ,СУ

Рецензии:

проф. д.н. Станислав Рангелов, ИП – БАН
проф. д.н. Емилия Найденова, ХТМУ
проф. д.н. Румяна Величкова, (пенсионер)

Становища:

проф. д.н. Ева Пашева, ИМБ – БАН
проф. д.н. Светлана Симова, ИОХЦФ – БАН
доц. д-р Иванка Дакова, ФХФ – СУ
доц. д-р Райна Бряскова, ХТМУ

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

 

 

 

Последна промяна от Петък, 22 Юни 2018г. 16:31ч.