Home
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. Печат
Сряда, 14 Март 2018г. 13:28ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o Наноструктурирани полимерни носители на биологично активни вещества с антиоксидантна активност
o Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Сряда, 14 Март 2018г. 15:27ч.
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Николета Стоянова Печат
Петък, 09 Февруари 2018г. 11:18ч.

Николета Светославова Стоянова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Петък, 16 Февруари 2018г. 11:33ч.
Продължение...
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 103/28.12.2017 г. Печат
Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:28ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:29ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 103/28.12.2017 г. Печат
Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:30ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:30ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 103/28.12.2017 г. Печат
Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:24ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»

Страница 1 от 6