Home Документи Необходими документи Конкурс за докторанти - необходими документи
Конкурс за докторанти - необходими документи Печат

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават и следните документи:

1. Заявление за допускане, в което може да се посочи предпочитана тема, от публикуваните на интернет страницата на ИП теми за докторантури,

2. Автобиография по европейски образец;

3. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от

чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост.

 

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:25ч.