Home Документи Необходими документи Научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ - необходими документи
Научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ - необходими документи Печат Е-поща

За допускане до защита кандидатът подава следните документи в канцеларията на ИП:

  1. Заявление за допускане до защита до Директора на ИП

  2. Автобиография по европейски образец (8 екземпляра на хартиен носител)

  3. Дисертация (4 екземпляра на хартиен носител)

  4. Автореферат (8 екземпляра на хартиен носител)

  5. Самите публикации (4 екземпляра на хартиен носител)

  6. Списък на научни публикации извън дисертацията, ако има такива (8 екземпляра на хартиен носител)

  7. Справка за цитати (8 екземпляра на хартиен носител)

  8. Дипломи – 1 брой

  9. Дисертация, автореферат, публикации и справка за цитати на електронен носител – 8 бр.

 

Документите се разпределят в осем комплекта (папки).

 

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:26ч.