Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г.
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г.

 

Кандидат:

Доц. д-р Ивайло Владимиров Димитров

Авторска справка на научните приноси на кандидата

 

 

Научно жури:


Председател

проф. дн Невенка Манолова, ИП – БАН

Членове

проф. дн Ваня Куртева, ИОХЦФ - БАН
проф. дн Иво Грабчев, СУ „Св. Климент Охридски“
проф. дф Красимира Йончева, МУ – София
проф. дн Румяна Величкова (пенсионер)
доц. д-р Елена Василева, СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Маргарита Симеонова, ХТМУ

Рецензии:

проф. дн Невенка Манолова, ИП - БАН
проф. дн Ваня Куртева, ИОХЦФ - БАН
доц. д-р Маргарита Симеонова, ХТМУ

Становища:

проф. дн Иво Грабчев, СУ „Св. Климент Охридски“
проф. дф Красимира Йончева, МУ – София
проф. дн Румяна Величкова (пенсионер)
доц. д-р Елена Василева, СУ „Св. Климент Охридски“

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

 

 

 

Последна промяна от Четвъртък, 05 Юли 2018г. 16:29ч.